Kadın, Aile, Yaşam, Hayata Dair Herşeyden Birazcık…

Archive for 05/04/2010

Epidural Anestezinin Riskleri Abartılıyor


Doğum sırasında epidural ve spinal anestezinin risklerinin gereğinden fazla abartıldığı ortaya çıktı. Epidural anestezi sebebiyle kalıcı hasar ihtimalinin kadınlarda en kötü ihtimalle seksen binde, daha iyi bir yaklaşımla ise üçyüz binde bir olduğu belirlendi.

İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırma, doğum ve ameliyat sırasında epidural ve spinal anestezi uygulanan kadın ve çocukların en düşük risk grubunda olduklarını, bu anestezi çeşitlerinin düşünüldüğünden çok daha güvenli olduğunu ve kalıcı hasar ihtimalinin, daha önce hesaplanandan on kat daha az, yani yirmiüçbin ile ellibinde bir arasında değiştiğini gösterdi.

Epidural anestezi sebebiyle kalıcı hasar ihtimalinin kadınlarda en kötü ihtimalle seksenbinde, daha iyi bir yaklaşımla ise üçyüzbinde bir olduğu, çocuklar için de benzer rakamların geçerli olduğu belirtildi.

Royal United Hospital’da görevli bilim adamlarının, yılda yediyüzbin bin kişiye uygulanan epidural ve spinal anesteziden sonra oluşan komplikasyonlar üzerinde yaptığı araştırmada, en yüksek risk grubunda bulunan yaşlılar ve zayıf bünyeli kişilerde, kalıcı hasar ihtimalinin altıbinde bir ile onikibinde bir arasında değiştiği gözlendi.

İngiltere’de daha önce konuyla ilgili yapılan bir araştırma, epidural ve spinal anesteziden sonra kalıcı hasar ihtimalinin alyıyüzyetmişbeş kişide bir olduğunu göstermişti. ABD’de de benzer bir araştırma, bu olasılığı sekizyüz kişide bir rakamıyla açıklıyordu.

Epidural anestezi, genel olarak doğumda, bazı ameliyatlarda, ameliyat sonrasında ağrı kesici olarak ve kronik sırt ve siyatik ağrılarının tedavisinde kullanıyor.

kadınınfendi