Kadın, Aile, Yaşam, Hayata Dair Herşeyden Birazcık…

Posts tagged “çocuk psikolojisi

Çocuk Eğitiminde Yapılması Gerekenler


Ebeveynlerin çocuklarının normal bir şekilde psikososyal gelişimini sağlamak ve uygun eğitimi vermek için yapmaları gerekenleri şöyle sıralayabiliriz :

– Dengeli eğitim ve yönlendirme,
– Anne babanın kendi aralarındaki söz ve davranış birliği,
– Çocuğa karşı aşırı hoşgörü veya aşırı disiplin uygulamalarından kaçınmaları,
– Olaylar ve ilerleyen süreç içerisinde çocuğa yansıyan davranışlar olarak tutarlı olmaları ve zaman aşımından dolayı farklı tepki vermemeleri,
– Çocuğa tepkilerinin yersiz ve abartılı olmaması,
– Güzel ve faydalı şeylerde çocuğun davranışlarının onaylanması, hatalı durumlarda uygun bir şekilde cezalandırılmaları,
– Yapılan yanlışları sonucunda sadece kızmak değil sebebini mantık çerçevesinde açıklamaları ve ona doğru olan hedefi vermeleri,
– Onlara her yönüyle değer vermeleri,
– Kişilik yapılarına saygılı olmaları,
– Onlara söz hakkı tanımaları,
– Sevildiklerini hissettirmeleri,
– Onlara güven duygusunu aşılamaları,
– Sosyal ve psikolojik gelişimini yakından takip etmeleri,
– Gösterilen davranış problemlerine karşı duyarlı olmaları,
– Zamanında ve erken müdahaleyi sağlamaları,
– Kendi psikolojik sıkıntılarını çocuklara yansıtmamaları,
– Onlardan gelişim ve kapasitelerinin üzerinde beklentiye girmemeleri,
– Onlara yeterince zaman ayırmaları,
– Onların sosyal çevrelerinin farkında olmaları şeklinde özetlenebilir.

kadınınfendi