Kadın, Aile, Yaşam, Hayata Dair Herşeyden Birazcık…

Posts tagged “kadın hakları

Kadın Ticaretiyle Mücadele


NEDEN KADIN TİCARETİ İLE MÜCADELE EDİYORUZ?

Kadın Dayanışma Vakfı, kadın ticareti alanındaki mücadeleyi kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Çünkü kadın ticareti, cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılıktan beslenen kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biridir. Vakıf, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın sonlandırılması perspektifini bu sorun ile mücadelenin temel ilkesi olarak görmektedir.

Türkiye’de ulaşılabilen kadın ticareti mağdurları, ağırlıklı olarak Özbekistan, Moldova, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerin vatandaşlarıdır. Bilinen vaka sayıları daha az olmakla birlikte, Türkiye vatandaşları da insan ticareti mağduru olmaktadır.

Türkiye’de 2004-2010 yılları arasında 770 insan ticareti mağduru tespit edilmiş olup, bu mağdurların tamamına yakını 18-25 yaş aralığındaki genç ve seks işçiliğine zorlanan kadınlardır. Bu durum, Türkiye’de yaşanan haliyle insan ticaretinin bir kadına yönelik şiddet sorunu olduğunu göstermektedir ve Türkiye?de insan ticaretiyle mücadelenin toplumsal cinsiyet boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

KADIN TİCARETİ İLE NASIL MÜCADELE EDİYORUZ?

Kadın Dayanışma Vakfı Sığınağı
Kadın Dayanışma Vakfı 2005 yılında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak kadın ticareti mağdurları için bir sığınak açmıştır. Sığınak 12 kadın ve çocuk kalabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Kadın Dayanışma Vakfı’nın kadın ticaretinden zarar görmüş kadınlar için sığınağının temel özellikleri şöyle sıralanabilmektedir:

– Sığınak, Kadın Dayanışma Vakfı tarafından sığınakların evrensel temel ilkeleri gözetilerek yürütülmektedir.

– Sığınağın adresi ve kadınların kişisel bilgileri gizli tutulmaktadır. Sığınak ekibi kadına yönelik şiddetle mücadele alanında deneyimli kadınlardan oluşmaktadır.

– Sığınakta anadili Rusça ve Romence olan tercümanlar çalışmaktadır.

– Sığınakta kalmakta olan kadınlara hukuksal ve psikolojik danışmanlık destekleri ile ülkelerine döndükten sonra yeniden insan ticaretine uğramamalarını sağlamak için kendi ülkelerinde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında bilgiler verilmektedir.

– Kadınların sağlık sorunlarının çözümü konusunda destek sağlanmaktadır. Sığınakta kaldıkları süre boyunca, kadınların istekleri doğrultusunda çeşitli hobi etkinlikleri düzenlenmektedir.

– Sığınakta kadınların temel ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır.

– Kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları için kadınlara belirli bir miktarda haftalık harçlık ödenmektedir.

– Kadınların ülkelerine dönüş süreci Uluslararası Göç Örgütü ile işbirliği halinde koordine edilmektedir. 2005-2010 yılları arasında Kadın Dayanışma Vakfı sığınağından toplam 193 kadın ve anneleri ile gelen 6 çocuk yararlanmıştır.

Farkındalık Yaratma Faaliyetleri

Kadın Dayanışma Vakfı, kadın ticareti konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ilgili resmi kurumlara ve sivil toplum örgütlerine bilgi ve deneyim aktarımında bulunmaktadır. Ayrıca, radyo ve televizyon programlarına katılarak da toplumda insan ticareti konusunda farkındalık yaratmayı sürdürmektedir.

Vakıf, ulusal/uluslararası çalıştay ve toplantılarda:

– ‘Kadın Ticareti ile Mücadele Kapsamında Sığınakta Yürütülen Çalışmalar’;

– ‘Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Ticareti’;

– ‘İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel İşbirliğinin Önemi’;

– ‘Kolluk Güçleriyle Sivil Toplum Örgütleri Arasında İşbirliği’;

– ‘İnsan Ticareti ile Mücadelede Yerel Mekanizmalar’ konularında bilgi ve deneyim aktarımları yapmaktadır. Ayrıca, Vakıf kadına yönelik şiddetle ilgili diğer yayın ve eğitimlerinde de kadın/çocuk ticareti ve Türkiye’deki yönlendirme mekanizması hakkında bilgilere yer vermektedir.

 

kadindayanismavakfi