Kadın, Aile, Yaşam, Hayata Dair Herşeyden Birazcık…

Posts tagged “koku

Koku Hafızası


Hafıza ile koku alma duyusu birbirleriyle ilişkilidir. Etrafımızdaki kokuları yabancılık çekmeden tanımamızın sebebi koku hafızasına sahip olmamızdır. Her türlü koku, özel bir kodlamayla koku belleğimizde kayıt edilir.

Yeni bir kokuyla karşılaştığımızda, önceden kayıylara başvurup kokuyu teşhis ederiz. İlk defa duyumsanan, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir kokuyu da diğer kokulara benzeterek yorumlarız. Böyle bir belleğimiz olmasaydı, bir kokuyu tanımlamak imkânsız olurdu.

Koku alma duyusu çok hassas bir duyudur ve uyurken de çalışır. Duman kokusunu aldığı zaman, kişi derhal uyanacaktır. Ayrıca insan onbin kadar kokuyu ayırt edebilir.

Aslında koku duyumuzun kapasitesi düşündüğümüzden çok daha geniştir. Hatta bazı araştırmacılar bunu belirli bir rakamla sınırlandırmanın yanlış olacağını zira koku duyumuzun sayılamayacak kadar çok kimyasal bileşimi ayırt edebilecek seviyede olduğunu belirtirler.

Koku belleğini görsel ve işitsel hafızadan ayıran önemli bir nokta vardır. Kokuya dair bilgilerin diğerlerine nazaran daha uzun süreler kalıcı olduğu anlaşılmıştır. Bir kokuyu algılamanızla birlikte birçok anınızın da canlanması işte bu sebepledir.

kadınınfendi